ارتباط با ما

آدرس کارخانه

ایران، استان خوزستان، شهرستان بندر ماهشهر، شهرک صنعتی، سایت 1 ، فاز شیمیایی شرکت پرک بندر امام

مدیرفروش (احمدتوکل)

00989126712118

دفتر

00982128424939

تلفکس

021-28424939

پست الکترونیک

× کارشناس فروش