ارتباط با ما

آدرس کارخانه

ایران، استان خوزستان، شهرستان بندر ماهشهر، شهرک صنعتی، فاز 1 سایت شیمیایی شرکت پرک بندر امام

مدیرفروش (احمدرضا توکل)

0۹۱۲۱۰۰۵۵۵۱

0۹۱۲۶۷۱۲۱۱۸

تلفکس کارخانه

06152363419

تلفکس

021-28424939

پست الکترونیک

× کارشناس فروش