29 دی 1401

جوش شیرین چیست؟

بی کربنات سدیم (جوش شیرین)

بی کربنات سدیم (جوش شیرین) چیست؟ بی کربنات سدیم یا کربنات هیدروژن سدیم ترکیب شیمیایی با فرمول NaHCO3 است. بی کربنات سدیم یک جامد سفید رنگ است که کریستالی است اما اغلب به صورت پودر ریز ظاهر می شود. طعم کمی شور و قلیایی شبیه

ادامه مطاب
× کارشناس فروش