5 اردیبهشت 1402

سدیم هیدروکسید پودری

سدیم هیدروکسید پودری سدیم هیدروکسید (NaOH) یکی از شیمیایی‌هایی است که در زندگی روزمره به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ترکیب شیمیایی به صورت پودری و یا مایع موجود است و به دلیل ویژگی‌های شیمیایی و فیزیکی قوی خود در صنایع مختلف از

ادامه مطاب
× کارشناس فروش