19 آبان 1401

کاربردهای کاستیک سودا

کاربرد سود سوزآور در پالایشگاه ها 

سود سوزآور چیست؟ سود سوزآور (سدیم هیدروکسید (NaOH)) به عنوان لیوان نیز شناخته می شود. این یک قلیایی قوی است که برای افزایش یا حفظ pH و قلیاییت در گل حفاری و فراکسیون های نفتی استفاده می شود. TCI China سود کاستیک را به شکل

ادامه مطاب