23 دی 1401

ایمنی هیدروکسید پتاسیم

هیدروکسید پتاسیم و رعایت نکات ایمنی هنگام کار با آن

هیدروکسید پتاسیم و رعایت نکات ایمنی هنگام کار با آن هیدروکسید پتاسیم و ایمنی هنگام کار با آن از نکات مهم است. استفاده از پتاس در فرآیند تولید باید با احتیاط مصرف شود، زیرا باعث سوختگی و آسیب می شود. این ماده شیمیایی بسیار سمی

ادامه مطاب
هیدروکسید پتاسیم

تجزیه و تحلیل هیدروکسید پتاسیم

هیدروسید پتاسیم چیست؟ در نامگذاری علمی، ترکیب معدنی KOH – هیدروکسید پتاسیم را پتاس سوز آور (یا پتاس خورنده) و محلول آبی آن را لیمو پتاسیم می نامند. این یک قلیایی قوی بسیار خورنده و رطوبت رسان به شکل کریستال های سفید یا تکه های

ادامه مطاب
× کارشناس فروش