14 بهمن 1401

سود سوزآور 50 درصد مایع

سود سوزآور 50 درصد مایع نام دیگر سود سوزآور نیز هیدروکسید سدیم و لیمو است. این اساساً یک ترکیب معدنی است که فرمول NaOH را دارد. توصیف شده است که این یک جامد سفید و یک ترکیب نمادین است که از کاتیون های سدیم تشکیل

ادامه مطاب

نگهداری سود پرک یا سود سوزآور

کاربرد و نگهداری سود پرک یا سود سوزآور سدیم هیدروکسید که به نام سود سوزآور نیز شناخته می شود، یک ماده معدنی جامد و سفید رنگ با فرمول شیمیایی NaOH، با نقطه ذوب 318 درجه سانتی گراد و چگالی 2.13 است. این ماده به راحتی

ادامه مطاب
× کارشناس فروش